HIM HATYAI

ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรฮิมหาดใหญ่

คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ เริ่มต้นขึ้นในปี 2008 ก่อตั้งโดยคริสเตียนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้ชื่อว่าคริสตจักรนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดองค์กรคริสตจักรรักประชาชาติ ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และได้ร่วมปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกับครอบครัวคริสตจักรฮิมประเทศไทย (HIM Thailand และครอบครัวคริสตจักรฮิมทั่วโลก ในเดือนกันยายน ปี 2017 นี้ คริสตจักรนครหาดใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ (HIM Hatyai Church) อย่างเป็นทางการ

ศิษยาภิบาล

Pastor

ศิษยาภิบาล คริสตจักรฮิมหาดใหญ่ : อ.ชัยพฤกษ์ ผิวเรืองนนท์

ประวัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า : ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่ง รองประธาน HIM Thailand ท่านสมรสแล้วกับ อ.พัชรี ผิวเรืองนนท์ มีบุตรด้วยกัน 2คน

Close Menu